Activar Facebook login product

1.- Da clic en Facebook app dashboard.

2.- Da clic en Configurar en Inicio de sesión con Facebook.

3.- Da clic en Android.

4.- Regresa y da clic en I’m ready.